Een gesprek opnemen.

Call4Conference biedt u de mogelijkheid om het gesprek dat u met uw gesprekspartners voert op te nemen. U dient hiervoor gebruik te maken van de registratiefunctie. Daar kunt u aangeven of de Call4Conference al dan niet moet worden opgenomen, zodat u het gesprek op een later tijdstip nog eens rustig terug kunt beluisteren. Indien u gebruik maakt van de opnamefunctionaliteit, worden de gesprekspartners hiervan op de hoogte gesteld. Wij vermelden het in de bevestigingmail die naar de deelnemers wordt verstuurd, en het wordt aan elke deelnemer gemeld voordat het gesprek start.
Na afloop van het gesprek ontvangt de organisator een e-mail waarin een hyperlink staat. Via deze link kan het zojuist gevoerde gesprek worden gedownload als MP3-bestand. De opnames kunnen per half uur worden gedownload. Heeft u dus een gesprek van een uur gevoerd, dan ontvangt u een e-mail met twee links om de volledige vergadering te downloaden. De opname wordt maximaal een week op onze server bewaard, wij adviseren u dan ook om de opname tijdig te downloaden.
Let op: indien één van de gesprekspartners Call4Conference gebruikt vanuit de UK, kan het gesprek niet worden opgenomen. De regelgeving in de UK staat het opnemen van telefonische vergaderingen niet toe.