Speciaal voor bedrijven die hun klanten niet op kosten willen jagen of die vaak met mensen vanuit het buitenland telefonisch willen vergaderen is er ook een mogelijkheid om via een eigen 010-nummer vergaderingen te beleggen.

Werking Zodra u zich heeft aangemeld voor een abonnement, krijgt u van ons een 010-798 03xy nummer toegewezen alsmede een 6 cijferige 'activeringscode' welke u nodig heeft om een vergadering te organiseren. De initiator deelt de deelnemers het tijdstip van de vergadering mee alsook het 010-nummer waar men naar toe dient te bellen. Dit kunt u of zelf doen, of met gebruikmaking van onze notificatie service, welke o.a. de mogelijkheid biedt om deelnemers via een SMS'je (gratis) te helpen herinneren aan een geplande vergadering (zie ook de tab 'Plannen').

Bellers naar het betreffende 010-nummer worden pas met elkaar in 'conferentie modus' verbonden als de gespreksinitiator de activeringscode heeft ingegeven. Met andere woorden, als de gespreksinitiator nog niet zelf heeft ingebeld c.q. zijn activeringscode heeft ingevoerd, krijgen andere deelnemers na het bellen naar het 010-nummer een passende boodschap te horen en worden ze als het ware 'in de wacht gezet' totdat de activeringscode door de gespreksinitiator wordt ingevoerd.

Zodra de activeringscode door de gespreksinitiator is ingevoerd, wordt het aantal deelnemers dat reeds aanwezig is aan allen meegedeeld en kan de vergadering beginnen.

De vergadering wordt als 'beëindigd' beschouwd als de op één na laatste deelnemer ophangt (de allerlaatste deelnemer zal immers dan ook ophangen). Dus ook als de gespreksinitiator zelf eerder ophangt, kunnen de overige deelnemers gewoon door.